[Notice]

posted on 17 Dec 2009 18:24 by intostickyblood

 

 

 

 

 

 

 

 

ย้ายที่ทำการแล้วนะเทอว์

เดี๋ยวจะมาบอกที่อยู่ใหม่ทีหลัง

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

ฉะนั้นตอนนี้

ปิดบล๊อกชั่วคราว

จ้ะ